phone 210 4142103, 210 4142246             mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.             


Σύντομη Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA TQM International) συμπληρώνει το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, 25 χρόνια λειτουργίας, όντας όχι μόνο ένα από τα δύο πρώτα ιδρυθέντα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αλλά και ένα από τα πρώτα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως Πανεπιστημιακού κλάδου.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το Ακαδημαϊκό Έτος 1994-95, στα πλαίσια ενός πρωτοποριακού Δικτύου 11 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ως European Master in Total Quality (ένα από τα πρώτα στον Κόσμο) και, από τότε μέχρι σήμερα, μετεξελίχθηκε στο σημερινό πρόγραμμα, «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (MBA TQM International).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ένα πλήρες ΜΒΑ, με ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Η Ολική Ποιότητα είναι μία σύγχρονη Φιλοσοφία του Διοικείν και μία Ολοκληρωμένη προσέγγιση Μάνατζμεντ.

Η Ολική Ποιότητα έχει ως πρωταρχικό σκοπό και είναι άρρηκτα συνυφασμένη  με την Ικανοποίηση των Πελατών  και  την  ανταπόκριση στις Προσδοκίες τους, αλλά και όλων των άλλων Αποδεκτών η Συμμετεχόντων (stakeholders), τους οποίους αφορά η επίτευξη  μακροχρόνιων στόχων ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας Επιχειρήσεων, Οργανισμών ή Φορέων (Κερδοσκοπιών ή Μη ), όπως μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές, πολίτες ή μέλη της κοινωνίας.

Η υλοποίηση της Ολικής Ποιότητας, συντελείται, μεταξύ άλλων,  μέσα από:

  • Την κινητοποίηση και την καθολική συμμετοχή  Ανθρώπινων και Υλικών Πόρων.
  • Την πρωταρχική  έμφαση στον Καθορισμό - Σχεδιασμό, Ανασχεδιασμό, Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση και Έλεγχο των Επιχειρησιακών και Διοικητικών Διαδικασιών.
  • Την χρήση Άριστων Πρακτικών, Μεθόδων,  και Τεχνικών, όπως, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Six Sigma, Lean Production, SERVQUAL κ.α., πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν από πρωτοπόρες Επιχειρήσεις των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας.
  • Την Υιοθέτηση Μοντέλων Επιχειρηματικής Αριστείας, όπως το EFQM model, το Malcolm Baldrige model κ.α.
  • Την, κατά κανόνα, Θεμελίωση, Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση, επί τη βάσει Συλλογής και Επεξεργασίας Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων,  Επιχειρηματικής Αναλυτικής και Μετρικής (Business Analytics και Business Metrics) και  Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης.

Τέλος η Ολική Ποιότητα, υιοθετεί, προεκτείνει και δημιουργεί Συνέργειες (synergies) με τις καλύτερες καθιερωμένες προσεγγίσεις και πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Μάνατζμεντ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των επιστημονικών πεδίων, ως φαίνεται και στο προφίλ των φοιτητών – αποφοίτων μας. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα ‘μετάβασης’ από το γνωστικό αντικείμενο του πρώτου πτυχίου, στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης ποιότητας, ή σε συνδυασμό διοίκησης - διαχείρισης ποιότητας σε εταιρίες με πεδίο εφαρμογής συναφές με το πρώτο πτυχίο των μεταπτυχιακών φοιτητών μας.

Η χρονική́ διάρκεια για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι πέντε (5) εξάμηνα (για τους εργαζόμενους φοιτητές μας).

Τα διδασκόμενα μαθήματα, εμφανίζονται ομαδοποιημένα σε μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) και σε μαθήματα ειδίκευσης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στην ιστοσελίδα Μαθήματα.

Στα πλαίσια του προγράμματος διενεργούνται πολυήμερες δραστηριότητες ενημέρωσης των φοιτητών μας από στελέχη επιχειρήσεων, όπως οι Ημέρες Ποιότητας, καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές - επισκέψεις σε εταιρίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι απόφοιτοί μας είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τις σπουδές στο Πρόγραμμα, όπως προκύπτει από τα επώνυμα καταγεγραμμένα σχόλια τους στην ιστοσελίδα Γνώμη των Αποφοίτων.

Απόφοιτοι του Προγράμματος κάνουν ιδιαίτερα επιτυχημένες σταδιοδρομίες σε κάθε μορφής εταιρίες (όλων των κλάδων), στις μεγαλύτερες Ελληνικές Επιχειρήσεις και σε κορυφαίες διεθνείς επιχειρήσεις (Amazon, IBM, Unilever South East Europe, PwC London, Burton Biscuits, Unicore Fuel BV, κα), ως στελέχη επιχειρήσεων με αντικείμενο συναφές με το MBA μέρος των σπουδών τους (Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ.), όσο και με αντικείμενο συναφές με την ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Διευθυντές Τμημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, στελέχη Φορέων Πιστοποίησης, κλπ.).

Μία συνοπτική παρουσίαση των εταιριών και οργανισμών όπου εργάζονται ή εργάσθηκαν απόφοιτοί μας απεικονίζεται στην Ενότητα με τίτλο Σταδιοδρομία του Οδηγού Σπουδών.