Αιτήσεις

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη της νέας σειράς του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα (MBA TQM) περί τις αρχές της άνοιξης κάθε έτους, η δε προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει συνήθως εντός του 2ου 15μερου του Μαΐου (συμβουλευτείτε τη σχετική Προκήρυξη).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής τους, καθώς και οι κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση ορίζονται συνδυαστικά από την δημοσιευθείσα Προκήρυξη και από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης, τη συνέντευξη, την  έκδοση των αποτελεσμάτων, καθώς και για τα στατιστικά στοιχεία των υποψηφίων προηγουμένων ετών παρέχονται στη σχετική με την Υποβολή Αιτήσεων ενότητα του Οδηγού Σπουδών.

Αν θέλετε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα που παρέχει στους υποψηφίους φοιτητές το Άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας για μεταγενέστερη υποβολή αφενός του Πτυχίου σας (από τις προπτυχιακές σας σπουδές) και αφετέρου του Αποδεικτικού Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας θα πρέπει να βεβαιώσετε εγγράφως, υποβάλλοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση (Πτυχίου και Αγγλικής Γλώσσας  αντίστοιχα - Ιστοσελίδα Χρήσιμα).

Πρότυπα έντυπα όλων των προηγούμενα αναφερθέντων (Αίτηση, Συστατικές Επιστολές, Κανονισμός Λειτουργίας, Οδηγός Σπουδών, Υπεύθυνες Δηλώσεις) βρίσκονται στην ιστοσελίδα Χρήσιμα  από όπου και πρέπει να τα μεταφορτώσετε.

Στοιχεία που αναφέρετε στην Αίτησή σας και στα λοιπά υποβαλλόμενα έγγραφα τηρούνται ως απόρρητα.

 

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

  • Λαμβάνει χώρα το ετήσιο Συνέδριο Quality Days 2018, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA TQM Intl

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα