Ημέρες Ποιότητας

Οι «Ημέρες Ποιότητας» αποτελούν μία πρωτοβουλία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA TQM International) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Για την αρχική ενημέρωσή σας, σας παρακαλούμε να αναγνώσετε τα αρχεία:

   • Στόχευση των «Ημερών Ποιότητας»
   • Πρόγραμμα των «Ημερών Ποιότητας»

Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τις «Ημέρες Ποιότητας», παρακαλείσθε να «περιηγηθείτε» στον ιστότοπο των «Ημερών Ποιότητας», ο οποίος αποτελεί μέρος του ιστοχώρου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα (MBA TQM).

 

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

  • Λαμβάνει χώρα το ετήσιο Συνέδριο Quality Days 2018, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA TQM Intl

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα