Πρόγραμμα

Για το πλήρες και το περιληπτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου «Ημέρες Ποιότητας» παρακαλούμε μεταφορτώστε τα παρακάτω αρχεία (for the full and the summary Quality Days Program please access the following hyperlinks):

2018

2018.Main Conference Day Program

2018.Full Program

2018.Summary Program

2018.Timeline

2018.BPSVs, Workshops and Seminars

2018.Industrial Speakers

 

2017

2017.Main Conference Day

2017.Summary Program

2017.Full Program

2017.Timeline

2017.BPSVs and Seminars

 

2016

2016.Summary Program

2016.Full Program

 

2015

2015.Summary Program

2015.Full Program

 

2014

2014.Summary Program

2014.Full Program

Εν Περιλήψει ...

Συνοπτική παρουσίαση των βασικότερων πληροφοριών για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Να Θυμηθώ ...

  • Συνήθης Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης για Αιτήσεις για φοίτηση για το νέο Ακαδημαϊκό Έτος (2017-8)

  • Λαμβάνει χώρα το ετήσιο Συνέδριο Quality Days 2018, που διοργανώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MBA TQM Intl

Part Time Studies

Έναρξη λειτουργίας κατεύθυνσης σπουδών μερικής απασχόλησης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Περισσότερα...

Απολογισμοί Χρήσης

Παρουσίαση των απολογισμών χρήσης για το MBA TQM Intl

Περισσότερα...

Κοινωνικά Δίκτυα