Ημέρες Ποιότητας

Με στόχο τη Διαρκή Ενημέρωση και Επιμόρφωση των φοιτητών και αποφοίτων του, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα οργανώνει επισκέψεις σε εταιρίες, εκπαιδευτικές εκδρομές και σειρά άλλων εκδηλώσεων με ομιλητές στελέχη επιχειρήσεων και αποφοίτους του. Οι Ημέρες Ποιότητας αποτελούν...