ΝΕΑ Yποβολή αιτήσεων μέχρι και 10/07/2020

  Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ανακοινώνει την προκήρυξη της νέας σειράς για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι και...

Ημέρες Ποιότητας

Με στόχο τη Διαρκή Ενημέρωση και Επιμόρφωση των φοιτητών και αποφοίτων του, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα οργανώνει επισκέψεις σε εταιρίες, εκπαιδευτικές εκδρομές και σειρά άλλων εκδηλώσεων με ομιλητές στελέχη επιχειρήσεων και αποφοίτους του. Οι Ημέρες Ποιότητας αποτελούν...