Χαιρετισμός Διευθυντή

Αγαπητέ Υποψήφιε/α Μεταπτυχιακέ/ή Φοιτητή/ρια,

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA TQM International) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στο σύγχρονο, πολύπλοκο, διεθνοποιημένο και δυναμικά μεταλλασσόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, εταιρίες και οργανισμοί αντιμετωπίζουν σύνθετες προκλήσεις ανταγωνισμού, κόστους, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και έγκαιρης ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην επιχειρησιακή τους πρακτική.  Τελικός στόχος είναι η διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους, μέσω της καινοτομικότητας, της αυξανόμενης ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, καθώς και της ανάδειξης της συνολικής πελατειοκεντρικότητάς τους.

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό είναι εφάμιλλα με τα αντίστοιχα των κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού, υποστηριζόμενα με χαρακτηριστικά, όπως η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών μάθησης, η ενδυνάμωση της διεπιστημονικότητας, ο εξωστρεφής προσανατολισμός με την ένταξή μας σε εθνικά διεθνή δίκτυα συνεργασίας και κινητικότητας.

Από την ίδρυσή του (1994), είναι μέλος του EFQM (EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT), που είναι ο δημιουργός του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Model).

Τα χαρακτηριστικά αυτού του καινοτόμου και μοναδικού στην Ελλάδα Μεταπτυχιακού συνθέτουν το προσφερόμενο Πρόγραμμα, το οποίο προετοιμάζει ενεργά ή μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών για να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις προαναφερθείσες προκλήσεις, έχοντας διττό χαρακτήρα και είναι πλήρους ή μερικής φοίτησης.

Οι διδάσκοντες του μεταπτυχιακού μας προγράμματος έχουν καθοριστική συμβολή στην εξασφάλιση της ποιότητας σπουδών. Το πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό τους έργο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική γνώση, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν θητεύσει – συνεργαστεί με μεγάλους οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Το Πανεπιστήμιο, οι Διδάσκοντες, το πολυδιάστατο υπόβαθρο των φοιτητών μιας συνήθους τάξης και οι πολύπλευρες πρωτοβουλίες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, συνθέτουν ένα εξαιρετικό μαθησιακό περιβάλλον που προάγει την εμπέδωση της γνώσης, διαμορφώνει μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία και διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ευόδωση των μεμονωμένων στόχων για επαγγελματική σταδιοδρομία – ανέλιξη των μεταπτυχιακών φοιτητών μας.

Σας ενθαρρύνω, λοιπόν, να γίνετε κοινωνοί της εξαιρετικής φήμης που απολαμβάνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην πράξη και με τη σιγουριά των προαναφερθέντων, σας προσκαλώ στο μοναδικό στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

 

Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης

Διευθυντής MBA TQM International

Σύντομη Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA TQM International) συμπληρώνει το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, 25 χρόνια λειτουργίας, όντας όχι μόνο ένα από τα δύο πρώτα ιδρυθέντα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αλλά και ένα από τα πρώτα Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως Πανεπιστημιακού κλάδου.

Από την ίδρυσή του (1994), είναι μέλος του EFQM (EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT) και διατηρεί συνδρομή στον ASQ (American Society for Quality), λαμβάνοντας μεταξύ των πρώτων παγκοσμίως την επικοινωνία για νέα πρότυπα και πλαίσια Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τα οποία άμεσα ενσωματώνονται στη διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ. 

Αντίστοιχα κανάλια επικοινωνίας διατηρεί με τον οργανισμό ISO (International Standards Organization), οι δε περίπου 20 νέες εκδόσεις διεθνών προτύπων ετησίως (τόσο σε θέματα ποιότητας & διοίκησης επιχειρήσεων) επίσης ενσωματώνονται στην διδακτική ύλη του Μεταπτυχιακού, επικαιροποιώντας διαρκώς τις γνώσεις που λαμβάνουν οι φοιτητές μας και διατηρώντας σε κορυφαίο επίπεδο τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του ΠΜΣ.

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το Ακαδημαϊκό Έτος 1994-95, στα πλαίσια ενός πρωτοποριακού Δικτύου 11 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ως European Master in Total Quality (ένα από τα πρώτα στον Κόσμο) και, από τότε μέχρι σήμερα, μετεξελίχθηκε στο σημερινό πρόγραμμα, «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (MBA TQM International).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ένα πλήρες ΜΒΑ, με ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Η Ολική Ποιότητα είναι μία σύγχρονη Φιλοσοφία του Διοικείν και μία Ολοκληρωμένη προσέγγιση Μάνατζμεντ.

Η Ολική Ποιότητα έχει ως πρωταρχικό σκοπό και είναι άρρηκτα συνυφασμένη  με την Ικανοποίηση των Πελατών  και  την  ανταπόκριση στις Προσδοκίες τους, αλλά και όλων των άλλων Αποδεκτών η Συμμετεχόντων (stakeholders), τους οποίους αφορά η επίτευξη  μακροχρόνιων στόχων ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας Επιχειρήσεων, Οργανισμών ή Φορέων (Κερδοσκοπιών ή Μη ), όπως μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές, πολίτες ή μέλη της κοινωνίας.

Η υλοποίηση της Ολικής Ποιότητας, συντελείται, μεταξύ άλλων,  μέσα από:

 • Την κινητοποίηση και την καθολική συμμετοχή  Ανθρώπινων και Υλικών Πόρων.
 • Την πρωταρχική  έμφαση στον Καθορισμό – Σχεδιασμό, Ανασχεδιασμό, Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση και Έλεγχο των Επιχειρησιακών και Διοικητικών Διαδικασιών.
 • Την χρήση Άριστων Πρακτικών, Μεθόδων,  και Τεχνικών, όπως, Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Six Sigma, Lean Production, SERVQUAL κ.α., πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν από πρωτοπόρες Επιχειρήσεις των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας.
 • Την Υιοθέτηση Μοντέλων Επιχειρηματικής Αριστείας, όπως το EFQM model, το Malcolm Baldrige model κ.α.
 • Την, κατά κανόνα, Θεμελίωση, Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση, επί τη βάσει Συλλογής και Επεξεργασίας Ποσοτικών και Ποιοτικών Δεδομένων,  Επιχειρηματικής Αναλυτικής και Μετρικής (Business Analytics και Business Metrics) και  Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης.

Τέλος η Ολική Ποιότητα, υιοθετεί, προεκτείνει και δημιουργεί Συνέργειες (synergies) με τις καλύτερες καθιερωμένες προσεγγίσεις και πρακτικές της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Μάνατζμεντ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους όλων των επιστημονικών πεδίων, ως φαίνεται και στο προφίλ των φοιτητών – αποφοίτων μας    Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα ‘μετάβασης’ από το γνωστικό αντικείμενο του πρώτου πτυχίου, στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης ποιότητας, ή σε συνδυασμό διοίκησης – διαχείρισης ποιότητας σε εταιρίες με πεδίο εφαρμογής συναφές με το πρώτο πτυχίο των μεταπτυχιακών φοιτητών μας.

Η χρονική́ διάρκεια για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι πέντε (5) εξάμηνα (για τους εργαζόμενους φοιτητές μας).

Τα διδασκόμενα μαθήματα, εμφανίζονται ομαδοποιημένα σε μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) και σε μαθήματα ειδίκευσης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στην ιστοσελίδα Μαθήματα.

Στα πλαίσια του προγράμματος διενεργούνται πολυήμερες δραστηριότητες ενημέρωσης των φοιτητών μας από στελέχη επιχειρήσεων, όπως οι Ημέρες Ποιότητας, καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές – επισκέψεις σε εταιρίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι απόφοιτοί μας είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τις σπουδές στο Πρόγραμμα, όπως προκύπτει από τα επώνυμα καταγεγραμμένα σχόλια τους στην ιστοσελίδα Γνώμη των Αποφοίτων.

Απόφοιτοι του Προγράμματος κάνουν ιδιαίτερα επιτυχημένες σταδιοδρομίες σε κάθε μορφής εταιρίες (όλων των κλάδων), στις μεγαλύτερες Ελληνικές Επιχειρήσεις και σε κορυφαίες διεθνείς επιχειρήσεις (Amazon, IBM, Unilever South East Europe, PwC London, Burton Biscuits, Unicore Fuel BV, κα), ως στελέχη επιχειρήσεων με αντικείμενο συναφές με το MBA μέρος των σπουδών τους (Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, κλπ.), όσο και με αντικείμενο συναφές με την ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Διευθυντές Τμημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, στελέχη Φορέων Πιστοποίησης, κλπ.).

Μία συνοπτική παρουσίαση των εταιριών και οργανισμών όπου εργάζονται ή εργάσθηκαν απόφοιτοί μας απεικονίζεται στην Ενότητα με τίτλο Σταδιοδρομία του Οδηγού Σπουδών.

Δομή & Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα, για το δε πρόγραμμα μερικής φοίτησης είναι πέντε (5) εξάμηνα.

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία

Τέλη Φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 35 του Ν. 4485/17 καταβάλλουν τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των €7.800, για το σύνολο των σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Οι φοιτητές Πλήρους Φοίτησης καταβάλλουν τέλος φοίτησης που ανέρχεται στο ποσό των €2.600 ανά εξάμηνο.

Οι φοιτητές Μερικής Φοίτησης καταβάλλουν τέλος φοίτησης που ανέρχεται στο ποσό των €1.300 ανά εξάμηνο για τα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα και €2.600 για το τελευταίο (5ο) εξάμηνο.

Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Γιατί να επιλέξετε το MBA TQM Intl

 

 • Ένα πλήρες ΜΒΑ
 • Παρέχει έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους Μεταπτυχιακούς Τίτλους (στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ή Masters in Business Administration – MBA)
 • Με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Με αντικείμενο και πρόγραμμα μοναδικό στην Ελλάδα
 • Είναι ένα από τα δύο πρώτα ιδρυθέντα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (1994) στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Είναι ένα Μεπταπτυχιακό Πρόγραμμα που σας παρέχει τη δυνατότητα ‘μετάβασης’ από το γνωστικό αντικείμενο του πρώτου σας πτυχίου, στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης επιχειρήσεων, με ειδίκευση στην διαχείριση ποιότητας
 • Η διεθνής διάσταση του Προγράμματος (τα πρότυπα ποιότητας που διδάσκονται έχουν διεθνή χαρακτήρα) συμβάλλει τόσο στην πρόσβαση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, όσο και στις ευκαρίες απασχόλησης)
 • Οι απόφοιτοί μας εργάζονται στις μεγαλύτερες Ελληνικές Επιχειρήσεις και σε κορυφαίες διεθνείς επιχειρήσεις (Amazon, IBM, Unilever South East Europe, PwC London, Burton Biscuits, Unicore Fuel BV, κα)
 • Η σταδιοδρομία των αποφοίτων μας έχει ως αντικείμενο τόσο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικοί Διευθυντές, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυνασμικού, κλπ.) όσο και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Διευθυντές Τμημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, στελέχη Φορέων Πιστοποίησης, κλπ.)
Σε ποιους απευθύνεται
 

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής, ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους:

 • όλων των επιστημονικών πεδίων, ως φαίνεται και στο προφίλ των φοιτητών – αποφοίτων μας  .
 • που στοχεύουν να συνδυάζουν θεωρία και πρακτική εφαρμογή του μάνατζμεντ και της διαχείρισης ποιότητας.
 • που θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων, ή/και στη διαχείριση ποιότητας.
 • που θέλουν να κάνουν την επιστημονική ‘μετάβαση’ από το γνωστικό αντικείμενο του πρώτου τους πτυχίου, στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων και διαχείρισης ποιότητας, ή στο συνδυασμό διοίκησης – διαχείρισης ποιότητας σε εταιρίες με πεδίο εφαρμογής συναφές με το πρώτο τους πτυχίο.
 • με όραμα και υψηλούς στόχους, με προσγειωμένη, απλή, λογική και εφαρμοσμένη σκέψη, που θέλουν να μάθουν να καινοτομούν, να ανασχεδιάζουν και να διαχειρίζονται την πολύπλοκη και πολύπλευρη επιχειρηματική καθημερινότητα.
Τίτλος Σπουδών

 

Το Μεταπτυχιακό απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική Ποιότητα με Διεθνή Προσανατολισμό» (Master in Business Administration – Total Quality International).