Η Σταδιοδρομία των Αποφοίτων μας

Οι απόφοιτοί μας απασχολούνται ως υψηλόβαθμα στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς:

  • όπως όλοι οι ανά τον κόσμο κάτοχοι ενός πτυχίου ΜΒΑ ως στελέχη μάρκετινγκ, διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, χρηματοοικονομικών, παραγωγής κ.λπ.,
  • ως υπεύθυνοι ποιότητας, ειδικοί ελέγχου / διασφάλισης / διαχείρισης / διοίκησης ολικής ποιότητας, σύμβουλοι – επιθεωρητές ποιότητας, ειδικοί ανάπτυξης και υλοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, στελέχη αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης Επιχειρηματικών Επιδόσεων,
  • ως ειδικοί στα Πλαίσια μέτρησης και διαχείρισης Eπιχειρηματικής Aριστείας στελέχη ανασχεδιασμού επιχειρηματικών (business) διεργασιών και διαδικασιών, επιμερισμού και ανάδειξης των κρίσιμων επιχειρηματικών διαδικασιών (Critical – Key BusinessProcesses) και των κρίσιμων αριθμοδεικτών (Κey Performance Indicators – KPIs) κ.λπ.
  • ως επιχειρηματίες ή ως στελέχη με ακόμη ευρύτερες αρμοδιότητες, λόγω του διττού χαρακτήρα (MBA & TQM) των σπουδών τους.

 

Περιληπτικά, η Σταδιοδρομία των Αποφοίτων μας αποτυπώνει μερικές από τις εταιρίες και οργανισμούς όπου απασχολούνται οι απόφοιτοί μας.

Ενδεικτικές μεγάλες Εταιρίες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στις οποίες εργάζονται ή προσλήφθηκαν πρόσφατα φοιτητές & απόφοιτοί μας παρατίθενται παρακάτω:

Bic Violex, Coca-Cola 3ε, Dixon South-East Europe, EY, Intralot, Intrasoft, Lidl, L’ Oreal, Montelez International, Nestle, Praktiker, SAP
Amazon, Burton Biscuits, GlaxoSmithKline, IBM, Nestle, PwC, Unicore Fuel BV