Μαθήματα

Η μοναδική σύνθεση της ύλης του Προγράμματος MBA TQM International βασίζεται σε προσεκτική μελέτη τόσο των καλύτερων ανά τον κόσμο Προγραμμάτων ΜΒΑ, όσο και της μοναδικής εμπειρίας μας στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ).

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες μαθημάτων.

Ένα πλήρες σύνολο μαθημάτων για σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), ένα επίσης πλήρες σύνολο μαθημάτων για την ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), καθώς και ένα μάθημα υποβάθρου.

Μαθήματα ΜΒΑ

 • Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματική Στατιστική
 • Μάρκετινγκ
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Στρατηγική & Ποιότητα
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Διοικητική Λογιστική & Κόστος Ποιότητας
 • Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών
 • Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών

Μαθήματα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Ποιότητα Υπηρεσιών
 • Ποιότητα του Περιβάλλοντος
 • Μέτρηση Επιχειρηματικών Επιδόσεων
 • Ποιότητα & Δίκαιο
 • Εφαρμογές Η/Υ σε Συστήματα Ποιότητας
 • Τεχνικές & Έλεγχος ΔΟΠ – Μεθοδολογία 6σ

Μάθημα Υποβάθρου

 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Επιχειρηματική Στατιστική
 • Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
 • Μάρκετινγκ
 • Ποιότητα του Περιβάλλοντος

Επιλογής

 • Μέτρηση Επιχειρηματικών Επιδόσεων
 • Εφαρμογές Η/Υ σε Συστήματα Ποιότητας

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Τεχνικές και Έλεγχος ΔΟΠ-Μεθοδολογία 6σ
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Ποιότητα Υπηρεσιών
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών
 • Στρατηγική και Ποιότητα

 Επιλογής

 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
 • Διοικητική Λογιστική και Κόστος Ποιότητας
 • Ποιότητα και Δίκαιο
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Διπλωματική Εργασία

 

1ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Επιχειρηματική Στατιστική
 • Οικονομική για Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών

 

2ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Τεχνικές και Έλεγχος ΔΟΠ – Μεθοδολογία 6σ
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
 • Ποιότητα Υπηρεσιών
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά

 

3ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
 • Μάρκετινγκ
 • Ποιότητα του Περιβάλλοντος

Επιλογής

 • Μέτρηση Επιχειρηματικών Επιδόσεων
 • Εφαρμογές Η/Υ σε Συστήματα Ποιότητας

 

4ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Μεθοδολογία Οικονομοτεχνικών Μελετών
 • Στρατηγική και Ποιότητα

 Επιλογής

 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
 • Διοικητική Λογιστική και Κόστος Ποιότητας
 • Ποιότητα και Δίκαιο
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

 

5ο Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

 • Διπλωματική Εργασία