Με στόχο τη Διαρκή Ενημέρωση και Επιμόρφωση των φοιτητών και αποφοίτων του, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα οργανώνει επισκέψεις σε εταιρίες, εκπαιδευτικές εκδρομές και σειρά άλλων εκδηλώσεων με ομιλητές στελέχη επιχειρήσεων και αποφοίτους του.

Οι Ημέρες Ποιότητας αποτελούν μια πρωτοβουλία του Μεταπτυχιακού Πρόγράμματος ΜΒΑ TQM International και οργανώνονται κάθε χρόνο (τον Μαϊο), με κυριότερο στόχο την ενημέρωση προπτυχιακών & μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και της επιστημονικής κοινότητας, για τις εξελίξεις, τάσεις και προοπτικές της Ποιότητας.

Διαβάστε περισσότερα εδώ