Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος

Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς

Κεντρικό Κτίριο, Γραφείο 111

Τηλέφωνο

210 4142103

Φαξ

210 4142344

Υποστήριξη Λειτουργίας MBA TQM International

Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 80, 18534, Πειραιάς

Κεντρικό Κτίριο, Γραφείο 433

Τηλέφωνο

210 4142246

Φαξ

210 4142355