Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες είναι ευρύτερα γνωστοί Καθηγητές του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με πλούσια εμπειρία στην πράξη, αναγνωρισμένα συγγράμματα και ερευνητικές επιτυχίες, θεωρούνται δε από τους κορυφαίους στα γνωστικά τους αντικείμενα.